Zadání úkolů

Domácí úkol: počítání s odmocninami. Petáková: str. 59/cv. 19 c) e) i), cv. 20 b) c) f), str. 60/cv. 21 a) c), cv. 22 d), cv. 23 d), cv. 24 a), str. 63/ cv. 53 b) e), str 64/cv. 54 b) f). Odevzdejte vypracované na papíře do: 19. 11. 2018.


VÝSLEDKY úkolu č. 1: Opravte si, obodujte si, oznámkujte se: 

66-56 bodů ... 1, 55-45 bodů ... 2, 44-33 bodů ... 3, 32-22 bodů ... 4, 21-0 bodů ... 5

Vaše výsledky vyplňte do formuláře zde.

Úkol č. 1: Souhrn: funkce lineární, s absolutní hodnotou, kvadratická, lineární lomená

Odevzdejte do pondělí 5. 11. 8:00