Zadání úkolů

Domácí úkol: Logaritmické rovnice. Petáková: 

str. 34/cv. 6 a) b), cv. 7 b), 

str. 35/cv. 9 a)-e), cv. 11 a)-f), cv. 12 a), cv. 13 a), cv. 14 a)-c), 

str. 36/cv. 19 a), b), cv. 20 a)

Termín odevzdání: čtvrtek 3. 1. 2019

Hezké Vánoce! 


Opakování na pondělní test: učebnice str. 155-156, cv. 7.57-7.60.

Domácí úkol: Exponenciální rovnice. Petáková: str. 34/cv. 1 - 5. Termín odevzdání: pátek 7. 12. 2018.


Domácí úkol: počítání s odmocninami. Petáková: str. 59/cv. 19 c) e) i), cv. 20 b) c) f), str. 60/cv. 21 a) c), cv. 22 d), cv. 23 d), cv. 24 a), str. 63/ cv. 53 b) e), str 64/cv. 54 b) f). Odevzdejte vypracované na papíře do: 19. 11. 2018.


VÝSLEDKY úkolu č. 1: Opravte si, obodujte si, oznámkujte se: 

66-56 bodů ... 1, 55-45 bodů ... 2, 44-33 bodů ... 3, 32-22 bodů ... 4, 21-0 bodů ... 5

Vaše výsledky vyplňte do formuláře zde.

Úkol č. 1: Souhrn: funkce lineární, s absolutní hodnotou, kvadratická, lineární lomená

Odevzdejte do pondělí 5. 11. 8:00